MEDIA.INWAY.CZ Logo InWay, a.s.

ZRUŠTE GYMNÁZIA ! - cesta k záchraně nebo k pádu českého školství

dne 11. prosince 2000 se v divadle Archa konal veřejný diskusní večer týdeníku Respekt.
Diskuse, která se zabývala otázkou českého školství.

Hosté:
Ivana MÁLKOVÁ - ředitelka Školy Hrou
Jiří RŮŽIČKA - ředitel Gymnázia Jana Keplera
Eduard ZEMAN - ministr školství
Petr HOLUB - šéfredaktor týdeníku RESPEKT
Jan POKORNÝ - redaktor ČRo- Radiožurnálu


Video záznam:
Záznam z přenosu

Audio záznam:
Záznam z přenosu
Copyright © 1999-2004 InWay, a.s. Design a realizace: Luboš Bieľak
náměty a připomínky: webmaster