MEDIA.INWAY.CZ Logo InWay, a.s.

Kostel sv. Ludmily - Půlnoční bohoslužba slova

Dne 24. prosince 2001 se v kostele sv. Ludmily konala Půlnoční bohoslužba slova.
Dr. Vojtěch Eliáš - farář
Magdaléna Hájóssyová - soprán
Daniel Prokeš - trubka
Pavel Černý - varhany

Video záznam:
Záznam z přenosu

Audio záznam:
Záznam z přenosu
Copyright © 1999-2004 InWay, a.s. Design a realizace: Luboš Bieľak
náměty a připomínky: webmaster