MEDIA.INWAY.CZ Logo InWay, a.s.

Přežije ČR vstup do EU?

Nízké investice do vzdělávání ohrožují konkurenceschopnost naší ekonomiky. Setkání manažerů podniků s představiteli vysokých škol by mělo vyústit v debatu, která bude apelovat na nedostatky v českém vzdělávání. Jako hlavní řečníci vystoupí:
Milan Urban - ministr průmyslu a obchodu ČR
Josef Bernard - personální ředitel Škoda Holding Plzeň
Zdeněk Vostracký - prorektor Západočeské univerzity
Daniel Guégen - generální ředitel agentury CLAN Public Affaires, Brusel

Video záznam:
Záznam z přenosu

Audio záznam:
Záznam z přenosu
Copyright © 1999-2004 InWay, a.s. Design a realizace: Luboš Bieľak
náměty a připomínky: webmaster