MEDIA.INWAY.CZ Logo InWay, a.s.

TRIADE, jazz trio (Francie)

Delux přenáší živý jazz a jiné speciální události na Internet. Kdokoli v celém světě naladí naši www uslyší a uvidí to nejlepší z místního a evropského jazzu. DeLux je PRVNÍ klub v Praze, který nabízí tuto službu a věříme, že tím přilákáme naše posluchače a diváky k návštěvě "Zlaté Prahy" aby na svou kůži vychutnali naši jazzovou scénu.Video záznam:
TRIADE, jazz trio (Francie)

Audio záznam:
TRIADE, jazz trio (Francie)
Copyright © 1999-2004 InWay, a.s. Design a realizace: Luboš Bieľak
náměty a připomínky: webmaster